Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • Eigenaar: de eigenaar van de website (SportMed BV);
  • Gebruiker: bezoeker van de website;
  • Content: alle aanwezige inhoud op de website.

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Content

De content op de website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De getoonde informatie op deze website wordt dagelijks gecontroleerd. Toch kan het voorkomen dat er onjuiste of onvolledige informatie wordt verstrekt, onjuiste productinformatie of producten worden aangeboden, hetzij door de invoer van gegevens, hetzij door technische oorzaken. De content op de website wordt uitsluitend gebruikt voor commerciƫle doeleinden.De informatie op productverpakkingen zijn samengesteld door de fabrikant en zijn leidend voor het gebruik van het product.

Copyright

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud van de website, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Verwijzingen en hyperlinks

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen. De eigenaar geeft dan ook geen garantievoor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Nadere informatie

Indien u vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen.

SportMed BV behoudt zich alle rechten voor.